در فروشگاه خواهیم گفت که توضیحات مربوط به تاریخ تولدسیدمهدی رحمتی‌اسكویی اینگونه بیان شده است: هفتم خرداد ماه پنجاه و نه .در صورتی که شناسنامه چهاردهم بهمن ماه 61 را نشان میدهد.همگی میخواستند رحمتی را غافلگیر کنند پس در رختکن منتظر ورود او بودند تا با ورودش فشفشه روشن کنند و عمران زاده در فکر این بود تا کیک را به صورتش بمالد. رحمتی که از این موضوع باخبر شده بود بعد از ورود پیش دستی کرد و کیک را به صورت عمران زاده مالید و پا به فرار گذاشت.

ظاهرا تولد حادثه برانگیزی بود.شهباززاده که روی سرش برف سادی بسیار زیادی ریخته بود در اثر برخود یکی از شمع  های کیک با برف شادی اندکی از موی سرش سوخت!این روز های حرکت مالیدن کیک به صورت بازیکنان و افراد مهم ظاهرا مد  شده است و البته رحمتی این قضیه را انگار پیش بینی کرده بود.در تولد كارلوس كروش نیز همین حرکت را انجام دادند .واکنش  غیرمنتظره  و ناگهانی رحمتی ، عمران زاده  را شوكه کرد  و باعث خنده و تعجب بازیکنان استقلال در رختکن شد. عمران زاده سریعا سر و صورت خود را شست تا بعد از بیرون رفتن کسی از این اتفاق باخبر نشود و سوژه دست عکاسان ندهد.اما از آنجایی که استقلالی ها  با عمران زاده  شوخی دارند با او انقدر شوخی کردند و خندیدند که این اتفاق به بیرون رسید و داستان کوبیدن کیک به صورت او همه جا پخش شد. ما هم بد ندانستیم در فروشگاه ورزشی این تولد متفوت و شاد را بیان کنیم. شاید شما هم خواستید چنین تولدی بگیرید

کتونی ریباک     امکان پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب