راهنمای تعیین سایز کتانی

ریباک


 

به دلیل متفاوت بودن سایزبندی در برندهای  کتانی مختلف توصیه میشود پایتان را به سانتی متر اندازه گیری نمایید. در این روش  کافی است طبق تصویر زیر پایتان را در سطحی صاف قرار دهید و به صورت عمود و دقیق علامت گذاری نمایید. سپس با استفاده از متر یا خط کش طول پایتان را اندازه گیری نمایید.

تعیین ساز کتانی

 هم اکنون شما عدد به دست آمده را در جدول زیر قرار دهید و سایز کفش خود را تعیین نمایید.

تعیین سایز کتانی ریباک

 

برای اطمینان بیشتر میتوانید از کتانی قبلی خود کمک بگیرید. با بررسی زبانه کفش قبلی تان سایز  دقیق در آن ذکر شده است

کتونی ریباک     امکان پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب